BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk 351103

Kwalifikacje:

  • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
  • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Okres kształcenia: 2 lata na podbudowie szkoły średniej

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym - sobota niedziela, co dwa tygodnie

Tchnik teleinformatyk min. montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci. Uczestniczy w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej i urządzenia peryferyjne. Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Standaryzuje stacje robocze i serwery. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego. Współpracuje z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego. Technik teleinformatyk może także organizować działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzi sprzedaż podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania.

Praca: Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery czyli bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach i uczelniach, firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

  • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
  • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
  • 2 zdjęcia
  • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.