BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Technik informatyk

Technik informatyk 351203

Kwalifikacje:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Okres kształcenia: 2 lata na podbudowie szkoły średniej

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym (sobota, niedziela) średnio co dwa tygodnie.

Poznasz takie zagadnienia jak:

 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowanie,

Typowe miejsca pracy dla Technika Informatyka

 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

 • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
 • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
 • 2 zdjęcia
 • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty.

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.


  Przedmiot Liczba godzin
1 Język angielski zawodowy 20
2 Działalność gospodarcza w branży informatycznej 20
3 Urządzenia techniki komputerowej 55
4 Systemy operacyjne 80
5 Sieci komputerowe 55
6 Witryny i aplikacje internetowe 70
7 Systemy baz danych 40
8 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 80
9 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 55
10 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 45
11 Programowanie aplikacji internetowych 85
12 Administracja bazami danych 75
13 Podstawy przedsiębiorczości 20
14 Praktyka zawodowa 4 tygodnie