BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Informacja dla absolwentów, w jakiej...

24
WRZ

Informacja dla absolwentów, w jakiej formule będą przystępować do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dla absolwentów liceów uzupełniających (2-letnich), którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie - "Nowa" formuła
Absolwenci ULO, którzy do roku szkolnego 2017/2018 przystąpili do egzaminu maturalnego, ale go nie zdali, od roku szkolnego 2018/2019 przystępują do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu ze wszystkich przedmiotów, w tym egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Dla absolwentów liceów ogólnokształcących (3 letnich), którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 - "Nowa" formuła

Dla absolwentów liceów ogólnokształcących (3 letnich) z lat 2004/2005 - 2013/2014 - "Stara" formuła - W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni. Absolwenci, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu w "starej" formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie.

Dla absolwentów techników uzupełniajacych (3 letnich) - "Stara" formuła - W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni. Absolwenci, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu w "starej" formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie

Dla absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015 (4 letnich) - "Stara" formuła